Zaključen ugovor o pribavljanju u javnu svojinu objekta HALK BANKE A.D

475

Danas je zaključen  i overen ugovor o pribavljanju u javnu svojinu objekta HALK BANKE A.D. u ulici Pivarska br. 1.koji su potpisali gradonačelnik Čačka, g. Milun Todorović, i predsednik Izvršnog odbora HALK BANKE A.D, Kenan Bozkurt.

Nakon skoro dve godine pregovora, potpisivanjem i overom ovog ugovora, realizovaće se transakcija za koju će Grad izdvojiti 1.687.318,00 evra i postati vlasnik zgrade u Pivarskoj ulici neto površine 3.139,21m2.

U prostor od oko hiljadu kvadrata, na jednom od spratova, biće smešten Centar za socijalni rad, koji više od šest decenija svoju delatnost obavlja u neadekvatnom prostoru. Takođe, novi poslovni prostor će dobiti i drugi korisnici, odnosno gradske službe koje imaju direktan kontakt sa građanima.

HALK BANKA A.D. će od Grada uzeti u zakup, na period od deset godina, deo prizemlja i deo podruma gde se sada nalaze šalter sala i sefovi.

Zakupnina za taj period iznosi 530.232,52 evra, što je praktično i prava od tri rate za isplatu zgrade.

Shodno Ugovoru, ostale rate će Grad isplatiti u naredne dve godine i to: drugu ratu u iznosu od 572.232,74 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od dvanaest meseci od dana overe ugovora, a treću u iznosu od 584.852,74 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od 24 meseca.