“Srbijavode“ preuzele upravljanje nad akumulacijom “Svračkovo“, država u radove ulaže 700 miliona

524

ČAČAK – Zaključkom srpske vlade određeno je da Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” preuzme investitorska prava na gradnji brane sa akumulacijom „Arilje profil Svračkovo”.

Dosadašnji nosilac investicije bilo je JP „Rzav” iz Arilja, koje je skoro tri decenije, od 1993. godine, sa privremenog vodozahvata uzvodno od Arilja, obezbeđivalo žitelje tog mesta, Požege, Lučana, Čačka i Gornjeg Milanovca, vrhunskom vodom sa planinske reke.

– Glavni razlog za ovakvu promenu prenosa investitorskih prava sa JP „Rzav” na JVP „Srbijavode” jeste ubrzanje radova, jer je Vlada Republike Srbije značajno uvećala udeo sredstava za izgradnju brane na Rzavu, sa dosadašnjih oko 400 miliona godišnje na 700 miliona dinara planiranih u 2021. – kaže za „Politiku” Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.

Osnovni ugovor o udruživanju sredstava potpisan je oktobra 2009. godine, glavni ulagač je Republička direkcija za vode (91,05 odsto), dok ostatak izdvajaju grad Čačak i četiri opštine ovog dela Srbije. Ugovorom iz decembra 2011. posao na izgradnji poveren je preduzeću „Hidrotehnika – Hidroenergetika” iz Beograda, a vrednost radova sa porezom izračunata je na 6,33 milijardi dinara.

Reč je o kapitalnom objektu koji pripada grupi visokih brana a njima, po Zakonu o vodama, upravlja JVP „Srbijavode”.

Prvi radovi počeli su još u pretprošloj deceniji kad je izgrađen dalekovod od četiri kilometra, napona 35 kilovolti. Zatim je 2011. završen pristupni put (3,5 kilometara) sa mostom od 44 metra. Od linijskih objekata još sledi postavljanje cevovoda sirove vode od brane u Svračkovu do zahvata u Ševelju prečnika 1.400 milimetara, u dužini od šest kilometara.

Na budućoj brani i pribranskom delu u devet proteklih godina završen je niz poduhvata. Podignuti su gradilišno naselje, optočni tunel (dužina 240 metara, prečnik 8,5 metara), ulazna građevina tog tunela, tunel temeljnog ispusta (204 metra, prečnik 2 metra), tunel za vodosnabdevanje (126 metara, prečnik 2 metra) i energetski tunel za buduću hodroelektranu (80 metara, prečnik 2,5 metra), kao i vodozahvatna kula.

Što se tiče akumulacije u Svračkovu, koja će moći da čuva 27 miliona kubika vode, eksproprisano je 149 hektara i iseljeno 19 domaćinstava i očekuje se da uskoro počnu radovi na podizanju glinene brane na ovoj reci.

U izgradnju svih pomenutih objekata, kao i trajnu stabilizaciju leve obale Velikog Rzava, do sada je uloženo ukupno 2,4 milijardi dinara.

Izvor: Politika, G. Otašević