Čačak za ugradnju solarnih panela dobio pet miliona dinara

506

Ministarstvo rudarstva i energetike za ove namene je Gradu Čačku dodelilo 4.950.000,00 dinara, a isto toliko novca biće izdvojeno iz lokalnog budžeta, što je ukupno 9.900.000 dinara.

Ministarka Zorana Mihailović je rekla da su ciljevi davanja podsticaja za ugradnju solarnih panela smanjenje potrošnje energije na nacionalnom nivou, niži računi za domaćinstva i zdravija životna sredina.

Kako nalažu uslovi programa, pola novca od cene panela i njihovih instalacija finansiraju Grad i resorno ministarstvo, a pola vlasnici objekata, koji budu potpisali ugovor sa lokalnom samoupravom.

Prilikom svog obraćanja gradonačelnik Čačka Milun Todorović je izrazio zadovoljstvo što je Čačak deo ovog pionirskog projekta i naglasio da će on doprineti poboljšanju ekološke slike, a da će građani imati najveće benefite.

Cilj programa energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije je povećanje obnovljivih izvora energije prilikom potrošnje električne energije u domaćinstvima na području grada Čačka. Takođe, ugradnja solarnih panela će uticati na smanjenje emisije štetnih gasova u vazduhu, a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjenja upotrebe fosilnih goriva, kao i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije u cilju zaštite životne sredine. Uz ovaj primarni cilj, veoma je značajno i podizanje nivoa svesti kod građana o prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije.

Solarni paneli postavljaće se na krovovima porodičnih kuća maksimalne instalisane snage do šest kilovata.

U narednom periodu biće raspisana dva javna poziva, jedan za preduzeća, koja će postavljati panele, a drugi za građane. Grad Čačak će obrazovati Komisiju za realizaciju mera energetske efikasnosti na teritoriji Čačka, koja će se u okviru ovog programa baviti realizacijom ugradnje solarnih panela, rangiranjem prispelih zahteva i izborom prijavljenih privrednih subjekata za ugradnju solarnih panela i domaćinstava, kao i svega ostalog u vezi sa programom.

Da podsetimo, građani Čačka bili su proletos onemogućeni da učestvuju na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave. Razlog tome bila je lenjost gradskog službenika koji je propustio da resornom ministarstvu dostavi ispravno popunjen formular, pa je ministarstvo isključilo Grad Čačak iz ovogodišnjeg programa.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović pravdao je lenjost i neznanje svog službenika tvrdnjom da je gradska administracija prezasićena poslom i da zato ne stiže da na vreme obavi sve svoje poslove, što je u direktnoj suprotnosti sa činjenicom da je u vreme njegovog mandata došlo do prekomernog novog zapošljavanja u gradskoj administraciji po principu stranačkog zapošljavanja.