Tragom maternje melodije

50

Povodom 130 godina od rođenja Momčila Nastasijevića u petak, 19. aprila u Gradskoj biblioteci Čačak održano je predavanje „Pesnik kao muza”. Kroz biografsku prezentaciju baziranu na uspomenama njegove braće, kao i kroz prikaz portreta pesnika Nastasijevića, publiku su vodili viši kustos, istoričar umetnosti Ana Ranković i viši biliotekar Muzeja rudničko-takovskog kraja Mirjana Glišović.

Rad Muzeja koji baštini Legat Nastasijevića umnogome je posvećen porodici koja je poznata po izuzetnom umetničkom daru i bogatom stvaralačkom opusu. Mirjana Glišović, posredstvom živopisnih sećanja koja su o pesniku zabeležila njegova braća, predstavila je rodoslov porodice koja se, obuhvaćena ratnim zbivanjeima, kretala od Prizrena, preko Ohrida, do Srbije i Gornjeg Milanovca. Momčilov put obeležili su rodni Milanovac, Čačak i Beograd gde se školovao i gde se, između ostalog, upoznao sa Vladislavom Petkovićem Disom. Ona je istakla da je, govoreći o Momčilovim detinjstvu
i gimnazijskim danima, njegov brat Svetomir zabeležio:

„U Čačku je Momčilo bio omiljen među drugovima i često su zajedno subotom peške dolazili u Gornji Milanovac gde bi posedali za sto u vrtu pod razgranatom jabukom i diskutovali o filozofskim i
literarnim problemima onog vremena. (…) Momčilo se potpuno izmenio, počeo da piše stihove i od osećajnog i bojažljivog dečačića iz osnovne škole, postao ozbiljan i autoritativni mladić pun ljubavi za svoju zemlju, za narod, za svoje bližnje, za nauku i za
sve vrste umetnostiˮ.

Muzej baštini brojne eksponate koji svedoče o životu ove porodice, a Ana Ranković je predstavila likovna ostvarenja koja su inspirisana likom i stvaralačkim opusom autora čuvenih lirskih krugova. Pored radova Zore Simeonović Lazić, Koste Miličevića, Vasa Pomorišca, tu je i Momčilov portret, koji je tehnikom ulja na platnu, naslikao njegov
brat Živorad. Kako je, prilikom najave gošća, istakla bibliotekar Olivera Nedeljković jubilej kojim se podseća na pesnika, pripovedača, dramskog pisca i esejistu koga je Stanislav Vinaver
predstavio kao draguljara i zlatara, duboresca i strpljivog tkača na razboju našeg jezika – na jesen će biti obeležen izložbom Muzeja rudničko-takovskog kraja koja će gostovati u Gradskoj biblioteci Čačak.

 

FOTO MNA