Održano suđenje za pad mosta u Ovčar Banji

48

U Višem sudu u Čačku održan je glavni pretres protiv optuženog inspektora Miloša Bjelića zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Reč je o slučaju nesreće koja se dogodila 13. oktobra 2022. godine u Ovčar Banji u Srbiji, kada su u padu pešačkog visećeg mosta poginule Ljubica Mijatović (73) i Milena Erić (59) iz okoline Zvornika u Republici Srpskoj, dok je više lica povređeno.

Viši javni tužilac, Ivan Zarić je izjavio da je dokazima prikupljenim u istrazi i izvedenim na glavnom pretresu potvrđeno da je okrivljeni svojim nečinjenjem ostvario bitna obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret optužnicom.

„Predlažen da sud okrivljenog oglasi krivim i osudi po zakonu, te da mu izrekne meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, a što je u pisanoj završnoj reči i obrazloženo“, naveo je Ivan Zarić.

Sa druge strane, branilac Miloša Bjelića, advokat Goran Stamenić smatra da izvedenim dokazima u toku trajanja prvostepenog postupka ni na jedan način nije utvrđeno da je okrivljeni u vreme, na mestu i na način kako je to opisano u optužnom aktu izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

„Takođe, ni da se u radnjama okrivljenog Miloša Bjelića stiču obeležja bilo kog drugog krivičnog dela“, naveo je, između ostalog, Stamenić.

U završnoj reči okrivljeni inspektor je kazao:

„Ostajem pri odbrani koju sam ranije izneo. Dodajem samo da se JP „Gradac“ još u prvom obraćanju inspekciji pozvalo na Zakon o putevima gde se deklarisao kao upravljač i da nije bio upravljač ovog mosta ne bi mogao da sprovede postupak javne nabavke i dobije sredstva za njegovu rekonstrukciju“, naveo je on.

Kako stoji u Krivičnom zakonu Srbije navodi se da će biti kažnjeno službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od požara, poplave, eksplozije, itd. i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima.

„Ako je usled toga nastupila smrt jedne ili više osoba, učinilac će biti kažnjen zatvorom od dve do dvanaest godina“, navodi se u Krivičnom zakonu.

Podsetimo, grupa od 114 Zvorničana je kobnog dana sa dva autobusa trebalo naveče da stigne na večernju molitvu u manastir Đunis, uoči praznika Pokrova Presvete Bogorodice.