Nove cisterne za JKP „Komunalac“

1222

U Javno komunalnom preduzeću „Komunalac“ su medijima prezentovane dve cisterne, koje su zanovile mehanizaciju ove firme.

Cisterne su kapaciteta po 10 metara kubnih i služe za čišćenje ulica. Prema rečima direktora ovog javno komunalnog preduzeća Petra Domanovića, cisterne su nabavljene polovne, ali u odličnom stanju, pri čemu je ušteđen novac. Obe su koštale 10.750.000 dinara.

-Sve radne jedinice raspolažu sa više od 50 vozila različitih tipova i namena, čija je prosečna starost još uvek dosta visoka. Svake godine, u skladu sa planom poslovanja, nabavljaju se nova vozila – istakao je Domanović, podsetivši da je prošle godine kupljena jedna potpuno nova cisterna (10,6m3).

Prezentaciji ovih vozila prisustvovao je i gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je rekao da je ulaganje u mehanizaciju u javno komunalnim preduzećima od izuzetnog značaja za efikasniji rad. On je ovom prilikom podsetio i da će krajem decembra stići oprema, a početkom naredne godine i početi realizacija projekta “Uvođenje primarne separacije otpada u gradu Čačku”, koju finansira Fond “IPA 2017” sa 838.912 evra, a učešće Grada Čačka je 15 odsto, odnosno 106.961 evra. Projekat podrazumeva nabavku 15.164 plastičnih HDP kanti (240 litara), 640 kontejnera (1,1 m3) za sakupljanje riciklabilnog toka otpada, dva dvoosovinska vozila kapaciteta 16m3 i jedno dvoosovinsko vozilo 12 m3 za presovanje otpada i prihvatanje kanti.

-Kombinacija adekvatne tehničke infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada, finansijski održiv model, odgovarajuća komunikacija između donosioca odluka i javnosti su glavni preduslovi za uspešno uvođenje primarne separacije otpada u gradu Čačku – istakao je Todorović.