Nastavljeno etiketiranje novinara u Skupštini

1076

Predstavnici renomiranih novinarskih i medijskih udruženja NUNS, AOM, AM, LP, NDNV napustili su rad u Radnoj grupi za bezbednost novinara koju je nedavno formirala Vlada Srbije, zbog napada prorežimskih medija i pojedinih državnih funkcionera na redakciju KRIK i nereagovanja Radne grupe povodom toga. 

Uprkos tome, umesto smirivanja situacije i poruke sa pozivom na razmevanje i dijalog koje su ambasade skandinavskih zemalja uputile i predstavnicima medijske koalicije i premijerki Srbije, napadi na novinare od strane poslanika, pre svega SNS-a u Skupštini Srbije i neosnovano optuživanje istraživačkih redakcija KRIK i CRTA da su se stavili u službu kriminogenih struktura u srpskom društvu sve su učestaliji.

Tim povodom reagovala su novinarska i medijska udruženja svojim saopštenjem u kome se kaže:

Koalicija za slobodu medija upozorava javnost da se u Skupštini Srbije nastavlja kampanja protiv novinara i nevladinih organizacija. Opasne tvrdnje javnih funkcionera i optuživanje novinara da vode kriminalne, partijske i druge kampanje protiv funkcionera na vlasti je samo nastavak urušavanja medijske scene u Srbiji.

Podsećamo, ni posle skoro dve nedelje od zahteva novinarskih i medijskih udruženja da poslanici Skupštine Srbije prekinu kampanju protiv novinara i da institucije konačno počnu da primenjuju mehanizme za zaštitu novinara, nijedna institucija nije reagovala.

Članovi Koalicije za slobodu medija napustili su još 13. marta Radnu grupu za zaštitu i bezbednost novinara Vlade Srbije, zbog višednevne negativne kampanje i ozbiljnog ugrožvanja sigurnosti novinara KRIK-a, uz jasne zahteve da se Republičko javno tužilaštvo odredi prema tvrdnjama koje su iznete u tabloidima i u Skupštini Srbije, kao i da nadležni odbori parlamenta, ali i Regulatorno telo za elektronske medije (REM), osude govor mržnje i targetiranje novinara.

Uprkos našim zahtevima za hitnom reakcijom, nadležni organi su ih ignorisali i ništa nisu preduzeli ili, kao što je to činio skupštinski Administrativni odbor, odbili su kao neosnovane sve prijave za kršenje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika i obustavili dalji postupak utvrđivanja odgovornosti. U odlučivanju tog odbora učestvovali su i prijavljeni poslanici koji su jednostavno rekli da nisu kršili kodeks.

Zvanične molbe Radnoj grupi za zaštitu i bezbednost novinara Vlade Srbije da hitno reaguje i da stavi na dnevni red napade na novinare, ostale su bez odgovora.

Ohrabruje činjenica da je sastanak iste te radne grupe ipak sazvan, ali je nejasno šta je tema tog današnjeg sastnaka. No, naše organizacije, nakon što su i formalno napustile to telo, više neće učestvovati u radu te grupe.

Kao članovi Koalicije za slobodu medija, nastavićemo aktivno da se bavimo bezbednošću naših kolega i koleginica, i to kroz zajedničko delovanje. Koalicija je i zvanično potpisala Memorandum o saradnji, u kojem su navedeni naši zajednički ciljevi i buduće aktivnosti u vezi sa odbranom profesije od dalje devastacije.

Koalicija će nastviti učešće u radnoj grupi za implementaciju akcionog plana za Medijsku strategiju kao i u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, a ukoliko institucije pokažu stvarni interes za dalji dijalog i rad na poboljšanju bezbednosti novinara, naši članovi biće spremni da u takvom dijalogu učestvuju.

Osnažena koalicija poziva sve novinare da nastave da izveštavaju u javnom interesu i poštujući pravila profesije, a mi ćemo se starati da svi problemi sa kojima se suočavaju budu prioriteti našeg delovanja.

Članovi Koalicije za slobodu medija su Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija prenosi ozonpress

Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 26. marta 2021.