Disova kuća i dalje ruina

32

Pored izgradnje zatvorenog bazena, jedno od najčešćih obećanja gradonačelnika Miluna Todorovića bilo je da će se obnoviti kuća Vladislava Petkovića Disa u Zablaću.

Disova kuća danas

Da bi se ceo proces ubrzao Disova kuća proglašena je za kulturno dobro 2019.godine, a gradonačelnik i njegovi saradnici najavljivali su brzo rešenje.

„Grad, zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, radi na idejnom rešenju rekonstrukcije, ali je i dalje sporan momenat imovinsko-pravnih odnosa sa naslednicima. Ipak, rešenje se nazire. Mislim da smo na dobrom putu da sa naslednicima rešimo imovinsko-pravne probleme, koji nisu mali i datiraju decenijama unazad. Kada se to dese, odmah ćemo početi realizaciju projekta, koji je veoma bitan za srpsku kulturu, posebno za Grad Čačak“, rekao je Milun  Todorović 2021.godine.

Očekivalo se da će se Disova kuća urediti i otvoriti vrata 2023.godine, piše ozonpress, kada je Čačak bio Nacionalna prestonica kulture. Ali, to očigledno nije bilo interesantno gradskim funkcionerima koji su za učešće u tom projektu, mimo redovne plate, uzimali visoke honorare, preko 100.000 dinara mesečno. Disova kuća u medjuvremenu je potpuno devastirana, krov skoro da više ne postoji i pitanje je dana kada će se potpuno urušiti. Čak se i drvo ispred kuće potpuno osušilo.