GM – Od novembra veće plate u javnom sektoru

0
309

GORNJI MILANOVAC – Na sednici Opštinskog veća, jednoglasno je donet Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu.

Predsednik opštine Dejan Kovačević je istakao da se praćenjem i analizom ostvarivanja prihoda i primanja budžeta za prvih devet meseci ove godine, došlo do zaključka da se tekući prihodi drugim rebalansom mogu uvećati za preko četiri i po miliona dinara. Porez na prihode od samostalnih delatnosti za prvih devet meseci ostvaren je sa preko 90 posto, a planirani prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti ostvareni su sa 97,6 posto. Takođe, on je istakao da su, zahvaljujući ulaganjima u rekonstrukciju javne rasvete, značajno umanjeni mesečni računi za utrošak električne energije, tako da su planirana sredstva za ove namene umanjena za tri miliona dinara i oni se preusmeravaju na druge pozicije. Sredstva planirana za kapitalno održavanje sportskih igrališta i industrijsku zonu, u iznosu od šesnaest i po miliona dinara preusmerena su za druge namere.

„Povećali smo budžet u iznosu od sedam miliona dinara Javnom preduzeću za izgradnju, za tekuće popravke i održavanje ulica i nekategorisanih puteva i subvencije za nabavku raonika i novog kamiona koji ćemo koristiti u zimskim uslovima za raščišćavanje snega. Takođe, povećan je budžet i Javnom komunalnom preduzeću, šest i po miliona dinara za rešenje problema koji imaju stanari u Lominoj ulici, gde je 2012. godine došlo do pucanja cevi koja transportuje mazut do same kotlarnice. Tada je u podrumske prostorije ušla određena količina mazuta i danas smo odvojili novac da se problemi stanara konačno reše. Promenili smo i ceo dovod mazuta do same zgrade, tako da se više takvi incident neće dešavati“, rekao je Kovačević i posebno istakao je u narednom periodu planirano privođenje kraju projektne dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice, koja će preći na druga goriva, tj. na bio-masu i gas. Kovačević se, takođe, dotakao i pitanja povećanja plata u javnim ustanovama, ali i jednokratne pomoći PU „Sunce“:

„Rebalansom budžeta opredeljena je jednokratna pomoć od pet hiljada dinara za sve zaposlene u PU „Sunce“.

Oni su zaključkom Vlade dobili mogućnost da dobiju pomoć od pet hiljada dinara, a s obzirom na to da je nadležnost lokalne samouprave, kao osnivača vrtića, da obezbedi sredstva, mi smo sredstva u rebalansu obezbedili i ta sredstva ćemo u narednom periodu isplatiti. Takođe, na radost svih koji rade u javnim preduzećima i ustanovama, opštinskoj upravi, očekujemo da će povećanje plata za jedan deo korisnika biti od 1. novembra, za sve ostale od nove godine i sve što Vlada bude donela kao aktivne mere u pogledu povećanja zarada mi ćemo kao opštinska uprava ispoštovati. Kada je u pitanju Dom zdravlja, deo zaposlenih koji se finansiraju iz lokalnog budžeta dobiće povećanje zarada, kao i svi sa republičkog i mislim da ćemo na taj način najbolje pokazati našu opredeljenost da zdravstveni radnici na teritoriji opštine Gornji Milanovac imaju potpuno isti status, da pored toga što radimo kompletnu rekonstrukciju Opšte bolnice, želimo da to prate i veće zarade “. Kovačević je podsetio da su u toku veliki infrastrukturni projekti u našem gradu. Radi se rekonstrukcija Ulice Nikole Lunjevice, asfaltiraju se lokalni i nekategorisani putevi, izvode se radovi na OŠ „Momčilo Nastasijević“, i očekuje se da će biti završeni u toku meseca novembra, radovi na Opštoj bolnici su u završnoj fazi, kada se radi o spoljašnjem uređenju, nakon čega sledi rekonstrukcija unutrašnjih prostorija. Takođe, u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“, kao jedna od najuspešnijih opština je opština Gornji Milanovac i tom prilikom dobijena su sredstva u iznosu od trista hiljada švajcarskih franaka od švajcarske vlade. Kovačević je naglasio da će se dobijena sredstva koristiti za projekat razvojnog karaktera:

„ Konačnu odluku o vrsti projekta donećemo u anketi koju smo ponudili građanima i koja će, nadam se, već danas biti na veb-stranici naše opštine. Građanima ćemo predočiti projekte koje imamo spremne i koji se uklapaju u kriterijume koje agencija od nas zahteva. Istakao bih da je jedan od najznačajnijih projekata koje smo pripremili izgradnja škole za decu sa posebnim potrebama, u okviru škole „Kralj Aleksandar I“.

Na današnjoj sednici, većnici su jednoglasno doneli Zaključak o davanju saglasnosti na Aneks I ugovora o regulisanju odnosa opštine Gornji Milanovac i „Autoprevoz“ Čačak povodom obezbeđenja prava na besplatan prevoz i prevoz sa popustom povlašćenim kategorijama putnika. U novu kategoriju korisnika, uvršćeni su učenici osnovnih i srednjih škola, kao i deca koja idu u predškolsku ustanovu, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac ili, ako su u statusu privremeno raseljenog ili prognanog lica, boravište na teritoriji naše opštine.

Pred članovima Opštinskog veća našla se i tačka razmatranja Predloga Zaključka o donošenju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu koju su većnici jednoglasno doneli. Šef kancelarije za poljoprivredu Milka Nedeljković istakla je da su sredstva iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja preraspoređena u okviru planiranih programskih mera. Budžet od 44.100.000,00, koji je namenjen direktnom davanju poljoprivrednim proizvođačima je potrošen, a sredstva su raspoređena u okviru mera na koje je dobijena saglasnost.

„Kroz program poljoprivredne politike su sprovedene mere kroz sve grane poljoprivredne proizvodnje, velika sredstva smo ulagali u stočarstvo, gde je dvanaest miliona izdvojeno za nabavku kvalitetnih umatičenih grla junica, tri miliona za nabavku kvalitetnih umatičenih jagnjadi, pored toga, sve subvencije koje su namenjene za voćarsku proizvodnju kvalitetno su raspoređene, ulagali smo i u plasteničku proizvodnju, kao i pčelarsku proizvodnju“, rekla je Milka Nedeljković. Predsednik Kovačević je istakao da će se zalagati da se budžet za poljoprivredu svake godine povećava za 10 posto, jer su privreda, turizam i poljoprivreda tri grane na koje se oslanja Gornji Milanovac.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo Vas unesite svoj komentar
Molimo Vas unesite ovde ime