O novoj Biblioteci na najvećoj evropskoj konferenciji

0
758
All-focus

 

U Berlinu je od 11. do 15. juna 2018. godine održan „107. dan bibliotekara” (107. Bibliothekartag), najstarija bibliotečka konferencija u Nemačkoj i najveća u Evropi po broju učesnika. Dan bibliotekara u Nemačkoj se održava od 1900. godine u kontinuitetu, izuzev prekida tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Konferencija je organizovana u hotelu „Estrel” u Berlinu, u najvećem evropskom hotelsko-kongresnom centru.

Na 25.000 kvadratnih metara, u više desetina konferencijskih sala, okupilo se 4.000 bibliotečko-informacionih profesionalaca iz Nemačke, okolnih zemalja, Evrope i sveta. Moto ovogodišnje konferencije bio je „Otvoreno i umreženo” (Offen und Vernetzt), čime se na kratak i jasan način sažima dominantni trend promena u savremenoj bibliotečkoj profesiji. U okviru podtema raspravljalo se o saradnji i liderstvu u bibliotekarstvu, novim oblicima komunikacije, organizaciji i optimizaciji poslovanja, nabavci bibliotečke građe i licencama, obuci, stručnom usavršavanju i profesionalnoj podršci.

Na poziv organizatora konferencije, Udruženja nemačkih bibliotekara (VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare) i Profesionalnog udruženja Informaciona biblioteka (BIB – Der Berufsverband Information Bibliothek e. V.), priliku za učešće na ovom skupu dobio je dr Bogdan Trifunović, direktor Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ i predsednik Bibliotekarskog društva Srbije. U okviru sesije posvećene prostoru biblioteka „Koncept prostora iz različitih perspektiva“ Bogdan Trifunović predstavio je projekat nove zgrade Gradske biblioteke Čačak, sa izlaganjem koje je povezalo teme zagovaranja za biblioteke i potencijala novih bibliotečkih prostora kao centara okupljanja lokalnih zajednica. U okviru svoje teme on je prikazao i istorijat projekta nove zgrade, koji će nakon okončanja prerasti u najveću i najmoderniju gradsku biblioteku u Srbiji.

Poziv dr Bogdanu Trifunoviću za učešće od strane udruženja VDB i BIB bio je praćen obezbeđenim smeštajem, kotizacijom i ulaznicama za sve zatvorene programe i sadržaje. Boravak u Berlinu iskorišćen je i za obnavljanje starih i sticanje novih kontakata, pa će u novoj zgradi Biblioteke Čačak jedan od prvih stručnih predavača iz inostranstva upravo biti iz Nemačke.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo Vas unesite svoj komentar
Molimo Vas unesite ovde ime